Amela Ibrahimagić

Amela Ibrahimagić

„Sa jednakom lahkoćom djeca koriste i maternji i engleski jezik i to rade već na nivou osnovne škole.“