Za kvalitetan odgojno-obrazovni proces zaslužan je naš predani, visokokvalifikovani kadar.

Menadžment


Isak Ozturk

direktor škole


Mirza Ogric

zamjenik direktora


Hakan Erol

zamjenik direktora


Almina Pejdah

sekretarica škole


Elma Brkanić

pedagogica škole


Adisa Rustemović

psihologinja škole