News & Announcements


    Parents quote

    • Senada Kurtović
      „Škola mi se dopada zbog sistemski drugačijeg pristupa obrazovnom procesu u odnosu na druge obrazovne institucije.”
      Senada Kurtović